Groot Brittanië

Verkeersregels

Voorrangsregels:

 • Witte streep over de breedte van de weg; stoppen, en voorrang geven aan het verkeer op de hoofdweg.
 • Verkeer op rotondes en recht doorgaand verkeer op T-splitsingen heeft voorrang.
 • Verkeer op hoofdwegen heeft voorrang op overige wegen.
 • Houd verkeersborden en tekens goed in de gaten.
 • Voetgangers op oversteekplaatsen met gele knipperbollen hebben voorrang.

Snelheidsbeperkingen / maximumsnelheden:

 • Buiten de bebouwde kom 96 km/u (60 mijl).
 • Binnen de bebouwde kom 48 km/u (30 mijl).
 • Op autosnelwegen 112 km/u (70 mijl).

Stilstaan en parkeren:

 • Langs de weg mag niet worden geparkeerd bij dubbele gele strepen.
 • Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart, dan geldt deze in alle landen van de Europese Unie.

Let op! 

 • Er wordt links gereden en rechts ingehaald.
 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee. Bij het naderen van de rotonde moet je de richting aangeven die je na de rotonde wilt volgen. Wil je rechtdoor, dan hoef je geen richting aangeven.
 • In files dient u gewoon aan te sluiten, en niet in te halen.
 • Koplampen dienen naar de berm gericht te zijn, wat betekent dat ze in Groot-Brittanie op de andere weghelft schijnen. Als u in het donker gaat rijden, zullen de koplampen afgeplakt moeten worden om verblinding te voorkomen. Hiervoor zijn speciale stickers in de handel maar afplakken kan prima zelf, vooral als je een wat oudere auto heb (zo een met koplampen met lijntjes op het glas). Als je goed kijkt zie je dan een soort taartpunt, deze moet je dan afplakken.
 • De alcohol limiet is 0,8 promille
 • Alleen bellen met een handsfree set in toegestaan
 • Alle inzittenden, zowel voor- als achterin, moeten gordels dragen
 • Kinderen ouder dan 14 jaar, en boven de 1,50m mogen voorin zitten
 • Op de snelweg mag GEEN gevarendriehoek worden gebruikt
 • Engelse weggebruikers zijn niet allemaal verzekerd voor schade toegebracht aan derden, informeer hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij
 • Campers met LPG-installaties of losse gasflessen mogen onder bepaalde voorwaarden door de Kanaaltunnel reizen. Een tank mag nooit voor meer dan 80% met gas gevuld zijn, of meer dan 47 liter bevatten. Losse gasflessen moeten goed zijn afgesloten en niet lekken, en mag maximaal 50 kg gas meegenomen worden. 
BestemmingMarkerings
bord
Verband
trommel
gevaren
driehoek
Veiligheids
hesjes
brand
blusser
Winterbanden
sneeuwkettingen
Groot-BrittanieNIET gebruiken op de snelweg